Projecte

Degusta Ribera d’Ebre és un programa de valorització de les produccions locals que neix des del projecte Ribera d’Ebre VIVA impulsat pel Consell Comarcal en el marc de Ribera d’Ebre VIVA, amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu del programa és donar suport i millorar la competitivitat de les empreses agroalimentàries de la comarca.

El programa neix el 2018 i s’inicia realitzant una diagnosi de la situació del sector agroalimentari i de sectors vinculats com el comerç i la restauració, posant l’atenció, sobretot, en la venda directa i de proximitat.

Posteriorment, s’aposta per desenvolupar un pla d’acció de forma participativa que ha de servir de guia per impulsar la comercialització dels productes locals de la Ribera d’Ebre a partir de la venda de proximitat i alhora, millorar el posicionament territorial de la Ribera d’Ebre com a comarca productora.

En aquest procés han participat 32 empreses del sector agroalimentari, de la restauració, del comerç i del turisme i 11 agents de desenvolupament, a través d’entrevistes, qüestionaris i taules de treball.

A més, diversos experts d’àmbits com el turisme agroalimentari, la gastronomia o la comunicació estratègica han participat en el procés assessorant i dinamitzant sessions de treball amb la seva experiència i amb exemples de territoris de referència.