Degusta Ribera d’Ebre

Degusta Ribera d’Ebre és un programa de valorització de les produccions locals que neix des del projecte Ribera d’Ebre VIVA, impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu del programa és donar suport i millorar la competitivitat de les empreses agroalimentàries de la comarca.

El programa neix l’any 2018 quan es va realitzar una diagnosi de la situació del sector agroalimentari i de sectors vinculats, com el comerç i la restauració, i l’ús de la venda directa i de proximitat d’aquestes empreses.

Posteriorment, en el 2019, es va desenvolupar un Pla d’acció per impulsar el producte local amb la participació d’empreses. Aquest Pla ha de servir de guia per impulsar la comercialització dels productes agroalimentaris locals de la Ribera d’Ebre a partir de la venda de proximitat i millorar el posicionament territorial de la Ribera d’Ebre com a comarca productora. En el procés van participar 32 empreses del sector agroalimentari, de la restauració, del comerç i del turisme i 11 agents de l’administració pública, a través d’entrevistes, qüestionaris i taules de treball. A més, diversos experts d’àmbits com el turisme agroalimentari, la gastronomia o la comunicació estratègica també van participar assessorant i dinamitzant sessions de treball amb la seva experiència i amb exemples de territoris de referència.

Durant el 2020 i el primer trimestre del 2021 s’han implementat els projectes de la primera anualitat del Pla d’acció i fruit de les feina feta ha nascut el Degusta Ribera d’Ebre, la seva imatge, la pàgina web amb el directori i s’ha realitzat la primera acció de comercialització conjunta.

Durant l’any 2021 continuarem treballant per potenciar els productes agroalimentaris de la Ribera d’Ebre implementant la segona anualitat del Pla d’acció.

Per conèixer en més profunditat la diagnosi i el Pla d’acció podeu descarregar-vos els següents documents: